មក​​ដឹង​តម្លៃ​យន្តហោះ​ថ្លៃ​ជាង​គេ​របស់​កីឡាករ​បាល់ទាត់​ល្បី​ៗ

កីឡាករ​បាល់ទាត់​លំដាប់​ពិភពលោក​ដូច​ជា Pogba Neymar Messi សុទ្ធ​តែ​មាន​យន្តហោះ​ឯក​ជន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​​សម្រាប់​ធ្វើ​ដំណើរ​ជា​លក្ខណៈ​ទោល។ ថ្ងៃ​នេះ​សូម​បង្ហាញ​​កីឡាករ​ទាំង​១០ ដែល​មាន​យន្តហោះ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ថ្លៃ​ជាង​គេ។ មើល​ទាំង​អស់​គ្នា​មាន​នរណា​ខ្លះ?

១. Ronaldinho ជិះ​យន្តហោះ​ប្រភេទ Embraer Phenom 100 តម្លៃ២,៩​លាន​អឺរ៉ូ​

២. KaKa ជិះ​យន្តហោះ​ប្រភេទCassna Citation CJ3 Plus តម្លៃ ៦,៤​លាន​អឺរ៉ូ

៣. Gareth Bale ជិះ​យន្តហោះ​ប្រភេទ Cassna Citation XL Plus តម្លៃ៩,៧​លាន​អឺរ៉ូ

៤.Neymar ជិះ​យន្តហោះ​ប្រភេទ Embraer Legacy 450 តម្លៃ១២,២​លាន​អឺរ៉ូ

៥. Wayne Rooney ជិះ​យន្តហោះ​ប្រភេទ Dassault Falcon 900LX តម្លៃ១៥,៨​លាន​អឹរ៉ូ

៦. Pogba ជិះ​យន្តហោះ​ប្រភេទ Gulfstream G280 តម្លៃ២០,៤​លាន​អឺរ៉ូ

៧. David Beckham ជិះ​យន្តហោះ​ប្រភេទ Bombardier Chanllenger 350 តម្លៃ២១,៥​លាន​អឺរ៉ូ

៨.Zlatan Ibrahimovic ជិះ​យន្តហោះ​ប្រភេទ Cessna Citation Longitude តម្លៃ២៣,៨​លាន​អឺរ៉ូ

៩. Messi ជិះ​យន្តហោះ​ប្រភេទ Embraer Legacy 650 តម្លៃ២៣,៣​លាន​អឺរ៉ូ

១០ Cristiano Ronaldo ជិះ​យន្តហោះ​ប្រភេទ Gulfstream G650 តម្លៃ​ តម្លៃ៣១,៧​លាន​អឺរ៉ូ