តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈលក់រាយ តាមស្ថានីយទូទាំងប្រទេស ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនានេះ

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការកំណត់តម្លៃ​ប្រេងឥន្ធនៈតាមស្ថានីយចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ដោយតម្លៃសាំងធម្មតាត្រូវលក់ ក្នុងតម្លៃមិនឲ្យលើស៣,៥០០រៀលក្នុងមួយលីត្រ និងម៉ាស៊ូតតម្លៃ៣៥៥០រៀលក្នុង១លីត្រ៕