ស.ស.យ.ក ខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានចូលរួមកម្មវិធី “ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ និងបញ្រ្ជាបចំណេះដឹងលើវិស័យវប្បធម៌”

(កំពង់ស្ពឺ) ៖ ព្រឹក ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ គណៈកម្មាធិការ ស.ស.យ.ក ខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានបាឋកថា ស្តីពី «ការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ និងការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងលើវិស័យវប្បធម៌» ដល់ក្រុមគ្រួសារ ស.ស.យ.ក ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។

ក្នុងនុះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ វាគ្មិនកិត្តិយស លោក ហេង កំសាន្ត ដែលជា ប្រធាននាយកដ្ឋានបុរាណវត្ថុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានបេតិកភណ្ឌ ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ នឹងសមាជិក ស.ស.យ.ក ខេត្តកំណង់ស្ពឺជាច្រើនូបផងដែរ៕