២០១៨ ពលករ​ខ្មែរ​ជាង​៨​ពាន់​នាក់ ដែល​រងគ្រោះ​នៅ​បរទេស ត្រូវបាន​សង្គ្រោះ​

(ភ្នំពេញ)៖ ​ក្រសួងការបរទេស បាន​ជួយសង្គ្រោះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​៨៤៨៩​នាក់ ជាពិសេស​ពលករ​-​ពល​ការិនី ដែល​រងគ្រោះ​ពី​ការរំលោភបំពាន​នៅ​បរទេស ឲ្យ​បានធ្វើ​មាតុភូមិ​និវត្ត​វិញ​។ នេះ​បើតាម​របាយការណ៍ ដែល​ត្រូវបាន​ផ្សព្វផ្សាយ​ក្នុង​សន្និបាត​បូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆ្នាំ​២០១៨​របស់​ក្រសួងការបរទេស នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៥ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៩​។