ភ្ញាក់ផ្អើល! កូនខ្មែរម្នាក់ច្នៃរូបល្ខោនខោលដាក់នៅលើមួក សុវត្ថិភាពទទួលបានការចាប់អារមញំណ៍ជាខ្លំាង

ភ្នំពេញ៖ថ្មីៗនេះ មានការចាប់អារម្មណ៍មួយ ដោយគណនីឈ្មោះ Kuyseang Seng បានបង្ហោះមួកសុវត្ថិភាព ដោយមានការច្នៃដាក់រូបល្ខោនខោល យ៉ាំងស្រស់ស្អាត និងប្លែកភ្នែកទៀតផង ដែលធ្វើអោយមានការចាប់អារម្មន៍ជាខ្លាំងរហូតស៊ែរចែកគញនាទៀតផង។ ដោយ Sticker បិទនេះមានតម្លៃ២០ដុល្លារ ហើយមានច្រើនប្រភេទ ដែលអាចជ្រើសរើសបាន។ ចង់ដឹងថាស្រស់ស្អាតយ៉ាងណា សូមទស្សនាខាងក្រោម៖