ម៉ាឡេស៊ីចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាភេរវករចំនួន ៩នាក់

អន្តរជាតិ៖ នគរបាលម៉ាឡេស៊ីបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាក្រុមភេរវកម្មចំនួន ៩នាក់ នៅក្នុងយុទ្ធនាការមួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះ។

កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ប្រធានកងកម្លាំងនេះបាននិយាយថា ជនសង្ស័យទាំងនោះភាគច្រើនជាជនបរទេស ដែលរួមមាន ៦នាក់ជាជនជាតិអេហ្ស៊ីប និង ១នាក់ជាជនជាតិទូនីស្ថាន។ ជនសង្ស័យទាំងអស់នោះ មានអាយុចន្លោះពី ២០ឆ្នាំ ដល់ ៥៤ឆ្នាំ ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មចាប់ពីថ្ងៃទី២ ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ នៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរ និងខេត្តមួយចំនួនទៀត។ ពួកគេត្រូវបានជឿជាក់ថា ត្រូវបានផ្តល់កន្លែងលាក់ខ្លួន ការងារ និងក្លែងបន្លំឯកសារសម្រាប់ប្រតិបត្តិការភេរវកម្មបរទេសនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

តាមរយៈការស៊ើបអង្កេត នគរបាលម៉ាឡេស៊ីបានរកឃើញថា ភេរវករទាំងនោះបានចូលទៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាមួយនឹងឯកសារក្លែងក្លាយ ឬអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្លែងក្លាយជាមួយអ្នកស្រុក ជាមួយគោលបំណងក្នុងការប្រែក្លាយប្រទេសនេះឱ្យក្លាយទៅជាកន្លែងមួយដែលគាំទ្រដល់សកម្មភាពភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសដទៃ ឬនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះតែម្តង។

បច្ចុប្បន្ននេះ ម៉ាឡេស៊ីកំពុងដាក់ការការពារជាពិសេសប្រឆាំងនឹងអ្នកទេសចរបរទេស បន្ទាប់ពីរដ្ឋ អ៊ិស្លាមដែលខ្លួនបានអះអាងដោយខ្លួនឯង (IS) ត្រូវបានចាញ់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ និងស៊ីរី៕