វៀតណាមបញ្ជាក់អំពីការប្តេជ្ញាចិត្ត ក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងសកម្មភាពមូលនិធិ IFAD

បរទេស៖ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាម លោកស្រី Nguyen Thi Bich Hue តំណាងអចិន្ត្រៃយ៍វៀតណាមនៅមូលនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម (IFAD) បានសម្តែងការគាំទ្រចំពោះការគាំទ្ររបស់មូលនិធិនេះចំពោះប្រទេសវៀតណាមក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ ហើយលោកស្រីបានអះអាងថា រដ្ឋាភិបាល វៀតណាមចង់ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងចូលរួមចំណែកបន្ថែមទៀតដល់សកម្មភាពរបស់មូលនិធិនេះ។

នៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយប្រធានមូលនិធិ IFAD លោក Gilbert Fossoun Houngbo នៅទីស្នាក់ការ កណ្តាលរបស់មូលនិធិនៅទីក្រុងរ៉ូម ប្រទេសអ៊ីតាលី កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែមីនា លោកស្រី ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបាននិយាយថា បើទោះបីជាវៀតណាមមិនមានសិទ្ធិទទួលជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការ (ODA) របស់ IFAD នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ ដោយសារតែជួបប្រទះនូវបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនក៏ដោយ។

លោកស្រីបានកត់សម្គាល់ថា ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការផលិតរបស់កសិករជាច្រើន ខណៈដែលការទទួលបានឥណទានរបស់ពួកគេក៏នៅមានកម្រិតនៅឡើយ។

លោកស្រីបានស្នើសុំដល់មូលនិធិ IFAD ឱ្យជួយដល់វៀតណាមដោយបង្កើតនូវលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះសម្រាប់ប្រទេសនេះក្នុងការបន្តការខ្ចីនូវកម្ចីទន់ៗនាពេលអនាគត និងការពង្រីកគម្រោងសហប្រតិបត្តិការនៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាម។

ចំពោះខាងមូលនិធិ IFAD លោកប្រធានបានកោតសរសើរចំពោះកិច្ចសហការរបស់វៀតណាមក្នុង រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ ដោយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា សម្ព័ន្ធភាពនេះបានជួយធានានូវប្រសិទ្ធភាពនៃគម្រោងដែលឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិ IFAD នៅក្នុងប្រទេសនេះ និងនៅក្នុងតំបន់ រួមទាំងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការិយាល័យតំណាងរបស់មូលនិធិប្រចាំទីក្រុងហាណូយផងដែរ។

លោក Houngbo បាននិយាយថា មូលនិធិ IFAD កំពុងស្វែងរកវិធានការមួយចំនួនដើម្បីជួយដល់ប្រទេសនានាដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពី ODA មុនឆ្នាំ ២០១៩ ដោយជួយពួកគេឱ្យខ្ចីប្រាក់កម្ចីទន់ពីមូលនិធិ IFAD ក្នុងពេលជាក់លាក់មួយ៕