ក្រសួងកសិកម្ម បង្កើតក្រុមការងារសិក្សាជួយជំរុញការអភិវឌ្ឍ ដំណាំស្វាយចន្ទីកម្ពុជា

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានសេចក្ដីសម្រេចមួយ ស្ដីពី ការបង្កើតក្រុមការងារសិក្សាជួយជំរុញការអភិវឌ្ឍលើដំណាំស្វាយចន្ទីនៅកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងជំរុញការងារ កម្មវិធីឲ្យបានសម្រេចនូវ ទិន្នផលគ្រាប់ស្វាយចន្ទីស្រស់លើបរិមាណ ១លានតោននៅឆ្នាំ២០២៩ខាងមុខ។ នេះបើតាមសេចក្ដីសម្រេចរបស់ក្រសួងកសិកម្មដែលសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកទទួលបាននៅរសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩នេះ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីសម្រេចរបស់ក្រសួងកសិកម្មទាំងស្រុង៖