វីឌីអូបង្ហាញមុខក្រុមលោក ហុង លីម ពុករលួយជាប្រព័ន្ធក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី (មានវីឌីអូ)

(អូស្ត្រាលី)៖ វីឌីអូស៊ើបអង្កេតមួយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី បានបង្ហាញមុខលោក ហុង លីម(Hong Lim)​តំ​ណាង​រាស្ត្ររដ្ឋវិកតូរៀ និងបក្សពួករបស់លោក បាន​ប្រព្រឹត្ត​អំពីពើពុក​រលួយ​ជាប្រព័ន្ធ​ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាល    អូស្ត្រាលី។

ខ្សែ​វីឌីអូរយៈពេលជាង ៥០ នាទី ដែលផលិតដោយកម្មវិធី ៦០ នាទី និង សារព័ត៌ មាន The Age  របស់អូស្ត្រាលី បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតរយៈពេលមួយឆ្នាំ ហើយបានរក ឃើញអ្នកនយោបាយដែលគេមិនសូវស្គាល់មុខម្នាក់គឺ​លោក Adem Somyurek តំណាងរាស្ត្ររដ្ឋវិកតូរៀ និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអាជីវកម្មខ្នាតតូច ថាបានប្រព្រឹត្តិ អំពើពុករ លួយជាប្រព័ន្ធ។ ហើយក្រុមបក្សពួករបស់ លោក Adem Somyurek មានលោក ហុង លីម(Hong Lim) និងដៃជើងមួយចំនួនទៀត។ សូមអញ្ជើញទស្សនាវីឌីអូដូចតទៅ៖