អាជ្ញាធរ​ផលិត​អគ្គិសនី​ថៃ ចុះហត្ថលេខា​ទិញ​អគ្គិសនី​ពី​ប្រទេស​ឡាវ​សរុប ៦០០០​មេ​ហ្គា​វ៉ា​ត់​

(​បរទេស)​៖ អាជ្ញាធរ​ផលិត​អគ្គីសនី​ថៃ ដែល​ដំណើរការ​ដោយ​រដ្ឋ បាន​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ទិញ​ថាមពល​បន្ត​ចំនួន​ពីរ​ជាមួយ​អគ្គិសនី​ឡាវ (EDL) ដើម្បី​ទិញ​ថាមពលអគ្គីសនី​ពី​រោងចក្រ​វា​រី​អគ្គីសនី​ចំនួន​ពីរ គឺ​ស្រែអំបិល ណាំ​ងំ​១ និង Say-sed ហើយ​កន្លងមក​អាជ្ញាធរ​បង្កើត​អគ្គីសនី​ថៃ បាន​ព្រមព្រៀង​ទិញ​អគ្គិសនី​ពី​ឡាវ​សរុប​រហូតដល់ ៦០០០​មេ​ហ្គា​វ៉ា​ត់​។

​យោងតាម​សារព័ត៌មាន​ថៃ បាងកក​ប៉ុស្តិ៍ ចេញផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃទី​១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៩ បាន​ឲ្យ​ដឹងថា រដ្ឋមន្ត្រី​ថាមពល​ថៃ​គឺ​លោក Siri Jirapongphan និយាយថា ប្រទេស​ថៃ​នឹង​ទិញ​អគ្គិសនី​ពី​គម្រោង​ចំនួន​២ ដែលមាន​ថាមពល​ពី ៣០០ ទៅ​៤០០​មេ​ហ្គា​វ៉ា​ត់​។

​ប្រទេស​ថៃ​និង​ឡាវ​ត្រូវបាន​គេ​រំពឹងថា នឹង​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ទិញ​អគ្គិសនី សម្រាប់​ថាមពល​សរុប ៩០០០​មេ​ហ្កា​វ៉េ​នៅត្រឹម​ឆ្នាំ ២០៣០​។ លោក Siri បាន​និយាយថា កំណែ​ថ្មី​នៃ​ផែនការអភិវឌ្ឍន៍​ថាមពល​ថ្នាក់ជាតិ 2018-37 អំពាវនាវ​ឱ្យ​ទិញ​ថាមពល​អគ្គិសនី​ពី 3000 ទៅ 350០ មេ​ហ្គា​វ៉ា​ត់នៃ​ប្រទេស​ឡាវ​។

​សូមបញ្ជាក់ថា ប្រទេស​ថៃ​បាន​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ទិញ​អគ្គិសនី​សរុប​ចំនួន 6,000 មេ​ហ្កា​វ៉ា​ត់​ពី​ឡាវ​។ រដ្ឋាភិបាល​ថៃ គ្រោង​នឹង​ទិញ​អគ្គិសនី​ពី​ប្រទេស​ឡាវ​ក្នុងអំឡុង​ឆ្នាំ 2025-26 ចំនួន 1400 មេ​ហ្គា​វ៉ា​ត់ និង​នៅ​ឆ្នាំ 2030-35 ចំនួន 2,000 មេ​ហ្គា​វ៉ា​ត់​” ៕​