សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារ ជូនដល់មន្ត្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជា

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីការកែប្រែ និងការដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារ មន្ត្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជា ហើយការដំឡើងនេះចាប់ផ្តើមអនុវត្តន៍ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩តទៅ។ នេះបើតាមអនុក្រឹត្យដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Sky Radio ទទួលបាននៅថ្ងៃទី២១ ខែមីនានេះ៕

សូមអានអនុក្រឹត្យទាំងស្រុង៖