សម្តេច ហ៊ុន សែន សរសើរចិត្តក្លាហានលោក គង់ គាំ និងលោក រៀល ខេមរិន្ទ្រ ប្រកាសសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញ

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានធ្វើការសរសើរចិត្តដ៏ក្លាហានរបស់លោក គង់ គាំ និងលោក រៀល ខេមរិន្ទ្រ ដែលប្រកាសសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញ ។