នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា ស្នើអោយអាជ្ញាធរបន្តដោះស្រាយទឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋ

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា បានស្នើម្តងទៀតដល់អាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ត្រូវតែបន្តដោះសា្រយបញ្ហាទឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋ។

ក្នុងនោះផងដែរ សម្តេចក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រពលរដ្ឋថា  ប្រសិនដឹងថាមានភ្លៀង ត្រូវត្រងទឹកភ្លៀងយកមករក្សាទុក ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទឹក៕