ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះ​ ផ្ញើសារលិខិត មកជនជាប់ចោទ​ឈ្មោះ​ កឹម សុខា​ ស្តីពី ករណី​អនុវត្ត​តាម​ខ្លឹមសារ​នៃ​ដីកាសម្រេច​ ដាក់​ជន​ត្រូវ​ចោទ ឲ្យ ស្ថិតនៅ​ក្រោម​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​តាមផ្លូវ​តុលាការ​

(ភ្នំពេញ) នាថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានផ្ញើលិខិមកជនជាប់ចោទឈ្មោះកឹម សុខាស្តីពី ករណីអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃដីកាសម្រេចដាក់ជនត្រូវចោទ ឲ្យ ស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការ ដោយ៖ Micheal

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖