ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រើនរំលឹកប្រជាជនកម្ពុជា​ ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ខណៈប្រទេសជិតខាងកំពុងតែផ្ទុះកូវីដ១៩ ក្នុងសហគមន៍

(ភ្នំពេញ) នៅថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីណែនាំថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការការពារការចម្លងវីរុសកូវីដ១៩ក្នុងពេលដែលប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែផ្ទុះឡេីងនូវការឆ្លងក្នុងសហគមន៌ក្នុងពេលថ្មីៗនេះ