កីឡាករ David Silvaធ្វើតេស្តរកឃើញកូវីដ១៩

(អន្តរជាតិ)៖ កីឡាករឆ្នើមរបស់ម៉ាន់ឆេស្ទ័រស៊ីធី ដែលបានចាកចេញពីក្លឹបទៅចូលរួមជាមួយក្លឹប Sociedad ក្នុងការផ្ទេរដោយគ្មានតម្លៃខ្លួននៅដើមខែកញ្ញានេះ ត្រូវបាធ្វើតេស្តរកឃើញកូវីដ១៩ នៅពេលដែលលោកបានមកដល់ទីក្រុង San Sebastan។

លោកមិនត្រូវបានដាក់ឲ្យហ្វឹកហាត់ទេ ហើយត្រូបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ ដើម្បីទទួលការព្យាបាល។

អតីតកីឡាករអន្តរជាតិ បានលេងឲ្យក្លឹបម៉ាន់ឆេស្ទរ័ស៊ីធីជាងមួយទសវត្ស៍កន្លងមកហើយ និងធ្លាប់ទទួលបានពានកំពូលPremier Leagueចំនួន៤ដង៕ ដោយ៖សារឹទ្ធ(Micheal)