សកម្មភាពតារាបង្ហាញម៉ូដ ១០ ដួង ដួលទាំងជំហរនៅលើឆាក (មានវីដេអូ)

ក្នុងវិស័យបង្ហាញម៉ូដ ទាំងបុរសនិងស្រ្តីទាមទារឱ្យមានការហ្វឹកហាត់ ទាំងការដើរនិងឈរឱ្យបានថ្នឹកល្អ បើមិនដូច្នេះទេ វាអាចនឹងភ្លាត់ស្នៀតដួលនៅឆាកជាយថាហេតុ ដោយការជំពប់ជាមួយនឹងកែងស្បែងជើង ឬទាក់ជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ជាដើម។ ទោះបីជាយ៉ាងណា តាមឆាកបង្ហាញម៉ូដក្នុងប្រទេសមួយចំនួនធំសុទ្ធតែធ្លាប់ជួបរឿងបែបនេះ ដែលវាអាចក្លាយជារឿងអាម៉ាសមួយសម្រាប់អ្នកដើរម៉ូដ ប៉ុន្តែវាក៏ក្លាយជាការចងចាំមួយដ៏សែនមានន័យក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនផងដែរ។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាសកម្មភាពរបស់អ្នកបង្ហាញម៉ូដ ១០ រូប ដែលបានជំពប់ជើងដួលគ្រាដែលកំពុងបំពេញការងារ។ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖

ដោយ៖ ភូមិន្ទ