ក្រុមហ៊ុន មាស សុវណ្ណ មាល្លិកេ មេនផៅ វ័រគឺជាក្រុមហ៊ុន មួយបំរើការជូនពលរដ្ឋខ្មែរ ទាំងក្នុងប្រទេស ក្រៅប្រទេស

ក្រុមហ៊ុន មាស សុវណ្ណ មាល្លិកេ មេនផៅ វ័រ គឺជាក្រុមហ៊ុន មួយដែល
មានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ បានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន មាស សុវណ្ណ មាល្លិកេ មេនផៅ វ័រ ធ្វើការជ្រើសរើសពលករ-ពលការិនី និងស្រ្តីខ្មែរ យើងដើម្បីទៅធ្វើការងារដោយស្របច្បាប់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដូចជា៖ ១.ប្រទេសសិង្ហបូរី ២.ព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៏ ៣.ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ៤.ប្រទេសជប៉ុន ៥.បណ្តាលប្រទេសអារ៉ាប់(រដ្ឋគូវ៉ែត រដ្ឋកាតា និងព្រះរាជាណាចក្រ អារ៉ាប់ប៊ីសាអូឌីត)។
ក្រុមហ៊ុន មាស សុវណ្ណ មាល្លិកេ មេនផៅ វ័រ គឺជាក្រុមហ៊ុន មួយបំរើការជូនពលរដ្ឋខ្មែរ ទាំងក្នុងប្រទេស ក្រៅប្រទេស ចូលរួមសង្គមការអភិវឌ្ឍន៍ ធនធានមនុស្សនិង យោងតាមកំនើនប្រជាជនកម្ពុជា និង ជូយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រមុខរាជ
រដ្ឋាភិបាល ព្រមទាំំងតំរូវការ ការងាររបស់រោងចក្រ សហគ្រាស ក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងខ្វះ ពលករពលការនី .បំពេញការងារនៅទីនោះ ។
ក្រុមហ៊ុន មាស សុវណ្ណ មាល្លិកេ មេនផៅ វ័រ ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបទពិសោធន៏អស់រយះពេល ១២ឆ្នំាកន្លងមកហើយ ក្នុងការស្វែងរកការងារ បណ្តុះបណ្តាល បញ្ជូន និងគ្រប់គ្រងពលករខ្មែរទៅធ្វើការ នៅក្រៅប្រទេស។
ពត៌មានលំអិតសូមទំនាក់ទំនងមកអាសយដ្ឋាន៖ អាគារលេខ៤៦៨ ផ្លូវ១០១១ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ។
…………………………………………………………………………………….