ចែកអាំងប៉ាវពិសេសៗជាច្រើនពីប្រេងរំអិល TOP 1 សំរាប់អាំងប៉ាវឆ្នាំនេះរួមមាន​ IPhone XS Max , លុយសុទ្ធរាប់ពាន់ដុល្លា , អាវយឺតTOP1ដ៏ស្រស់ស្អាត និងប្រេងរំអិលTOPជាច្រើនកំប៉ុង។

https://www.youtube.com/watch?v=ojDbSuFwoxs


      កម្មវិធី  «អាំងប៉ាវនាំសំណាងឆ្នាំ២០១៩»

ចែកអាំងប៉ាវពិសេសៗជាច្រើនពីប្រេងរំអិល TOP 1 សំរាប់អាំងប៉ាវឆ្នាំនេះរួមមាន​ IPhone XS Max ,

លុយសុទ្ធរាប់ពាន់ដុល្លា , អាវយឺតTOP1ដ៏ស្រស់ស្អាត និងប្រេងរំអិលTOPជាច្រើនកំប៉ុង។

លក្ខខណ្ឌដើម្បីចូលរួមកម្មវិធី៖

1.    ថតរូបរបស់លោកអ្នក​ ដោយកាន់បង្ហាញកំប៉ុងប្រេងរំអិល TOP 1 ហើយPost នៅក្នុងTimeline (Facebook)ដាក់ជាPublicរួចTagអោយមិត្តភក្តិរបស់លោកអ្នកយ៉ាងតិចអោយបាន៥នាក់។

 

2.    ចូលទៅកាន់Facebook រួចស្វែងរកពាក្យ SKY RADIO 107.75 MHz ដែលមានLogoផ្លូវការ បន្ទាប់មកសូមចុច Like Page

 

3.      Screenshot រូបថតដែលលោកអ្នកបានPost រួមនឹងការTag Friends នៅក្នុងTimeline រួចផ្ញើមកកាន់ប្រអប់សារ(Inbox)Page SKY RADIO 107.75 MHzរួមទាំងលេខទូរសព្ទរបស់លោកអ្នកផង ដើម្បីទទួលបានឈ្មោះចាប់អាំងប៉ាវនាំសំណាង។

 

4.      សូមរង់ចាំទស្សនានៃការផ្សាយផ្ទាល់ និងចូលរួមShare ការLiveក្នុងកម្មវិធី <អាំងប៉ាវនាំសំណាងឆ្នាំ២០១៩>ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ៥៧ ខែកុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០១៩ ចាប់ពីវេលាម៉ោង​១០:០០ ១២:០០ថ្ងៃត្រង់ តាមរយៈ Facebook Page SKY RADIO 107.75 MHz

 បញ្ជាក់៖ រាល់អាំងប៉ាវទាំងអស់សុទ្ធតែមានរង្វាន់។ ​

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ 016 7 107 75