រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន ប្រើវិធានការក្តៅទៅលើមន្ត្រីស៊ីប្រាក់ខែតែមិនមកធ្វើការ

(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន លោកខៀវ កាញារីទ្ធ នៅថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩នេះ បានប្រកាសប្រើវិធានការក្តៅទៅលើមន្ត្រីស៊ីប្រាក់ខែ តែមិនមកធ្វើការ ក្រោយពីមានការរអ៊ូរទាំរបស់មន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន។