ស.ស.យ.ក ខេត្តកំពត បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រៀមសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ក្រុង ស្រុក និងខេត្តអាណត្តិទី៣ ឆ្នាំ២០១៩

កំពត៖ ថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ស.ស.យ.ក ខេត្តកំពត ដែលដឹកនាំដោយលោក មួង គង្គារ បានដឹកនាំប្រជុំត្រៀមសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ក្រុង ស្រុក និងខេត្តអាណត្តិទី៣ ឆ្នាំ២០១៩ សមាជិក សមាជិកា សង្កេតការណ៍ចំនួន ១៧នាក់ គោលដៅការិយាល័យ ៨ នៅខេត្តកំពត៕