លោកជំទាវ និន សាផុន ដឹកនាំគណៈប្រតិភូគណៈកម្មាធិការទី៩ នៃរដ្ឋសភា អញ្ជើញជួបឯកឧត្តម វ៉ី សំណាង ស្វែងយល់អំពីការងារ នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ

កំពង់ស្ពឺ៖

ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —

លោកជំទាវ និន សាផុន ប្រធានគណៈកម្មការទី៩ នៃរដ្ឋសភា ទទួលបន្ទុកសាធារណការ ដឹកជញ្ជូន ទូរគមនាគមន៍ ប្រៃសណីយ៍ ឧស្សាហកម្ម រ៉ែ ថាមពល ពាណិជ្ជកម្ម រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញ ជួបជាមួយឯកឧត្តម វ៉ី សំណាង អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ នាថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ដើម្បីស្វែងយល់អំពីការងារ របស់ខេត្តកំពង់ស្ពឹ។