មកមើល រូបថតកម្របំផុតទាំង ១៦សន្លឹក បង្ហាញជីវភាពប្រជាជនចិនកាលពីសតវត្សទី ១៩

​ប្រទេស​ចិន ៖ មុន​ពេល​លំហូរ​នៃ​បច្ចេកវិទ្យា​ថតរូប​ចូល​មក​ដល់ រូបភាព​នៃ​ប្រទេស​ចិន​ត្រូវ​បាន​គេ​មើល​ឃើញ​តាម​រយៈ​ការ​គូរ​រូប​ប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្ដែ​ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ ១៨៥០ មក​ក្រុម​អ្នក​ថត​រូប​មក​ពី​ភាគ​ខាង​លិច បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ដល់​ប្រទេស​ចិន​ដើម្បី​ផ្ដិតយក​ទិដ្ឋភាព​នៃ​ប្រទេស, ទីក្រុង និង​ប្រជាជន​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ខ្លាំង​រហូត​ធ្វើ​ឲ្យ​វិស័យ​នេះ​មាន​ការ​លូត​ដុះដាល​ជា​លំដាប់។ ក្នុង​ចំណោម​ពួកគេ​ទាំង​នោះ អ្នក​ថត​រូប​ជនជាតិ​អ៊ីតាលីម្នាក់​ឈ្មោះ Felice Beato បាន​ចុះ​ទៅ​ថត​រូប​នៅ​តំបន់​ដាច់​ស្រយាល​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន។

ខាងក្រោមនេះ គឺជារូបថតកម្របំផុតទាំង ១៦សន្លឹក បង្ហាញជីវភាពប្រជាជនចិនកាលពីសតវត្សទី ១៩ ៖