អស្ចារ្យខ្លាំងណាស់!កីឡាការិនីសំថារ័ត្នតួក្នុង “Jailbreak”ចូលជួបស្តេចប្រដាល់ប៉ាកគីអៅដល់ផ្ទះហើយហូបបាយជាមួយគ្នាទៀតពិតជារំភើបណាស់

(ភ្នំពេញ)៖អស្ចារ្យខ្លាំងណាស់់!កីឡាការិនីសំថារ័ត្នតួក្នុង“Jailbreak”ចូលជួបស្តេចប្រដាល់ប៉ាកគីអៅដល់ផ្ទះហើយហូបបាយជាមួយគ្នាទៀតពិតជារំភើបណាស់តាមប្រភពនៅលើបណ្តាញសង្គមបានបង្ហោះសាររំភើបចិត្តនៅលើគណនីហ្វេសប៊ុករបស់នាងថា«យីគិតសព្វៗទៅដូចម៉េចមិនដឹងទេរកថាមិនត្រូវ។

បានទៅដល់ផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនគេហើយមើលទូរទស្សន៍ផ្ទះគេហូបបាយកកផ្ទះគេទៀតបានជុំគ្នីគ្នាមិត្តភក្តិបងប្អូនគេអីណាណីដែរនែក!ឱកាសចឹងៗមានមិនច្រើនទេម៉ែ!មិត្តភិក្ត្រអាគាំងសួរខ្ញុំថាមានខ្មែរប៉ុន្មានអ្នកបានមកលេងផ្ទះពូប៉ាកគីអៅចឹង?

ខ្ញុំថាណាដឹង!បើជុំវិញសុទ្ធតែភីលីពីននិងពួកអាគាំង!ប្រហែលខ្ញុំជាខ្មែរទីមួយ?អត់ដឹងដែរតែបើមែនអីយ៉ូយឡូយណាស់ហិហិ”៕