ស្ដែង​ខ្លាំង ក្រុម Got’s Talent មួយ​ក្រុម​ កាច់​រមូរ​ខ្លួន​ស្រស់​ៗ ផ្អើល​គណៈកម្មការ​និង​ទស្សនិកជន​​

អស្ចារ្យ​ខ្លាំង​ក្រុម​ប្រឡង​ក្នុង​កម្មវិធី Got’s Talent របស់​ប្រទេស KYRGYZSTAN មួយ​ក្រុម បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​គណៈកម្មការ រួម​ទាំង​អ្នក​ទស្សនា​ផង ស្ញើប​ហើប​គូទ​ពី​កៅអី​ជា​ទេពកោសល្យ​ដ៏​អស្ចារ្យ​ហួង​ពី​អ្វី​ដែល​អាច​និយាយ​បាន។ ពួក​គេ​ដែល​មាន​គ្នា៤នាក់ បាន​បញ្ចេញ​សមត្ថភាព​រាំ​របៀប​អ្នក​ប្រយុទ្ធ  Mortal Kombat តាម​ក្បាច់​មនុស្ស​យន្ត។

គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​បំផុត​នោះ គឺ​ទេពកោសល្យ​កាច់​ពត់ រមូរ​ខ្លួន​របស់​ពួក​គេ គឺ​ស្ដែង​ៗ​ខ្លាំង ព្រឺ​សម្បុរ។ តោះ…ទស្សនា​ទាំង​អស់​គ្នា៖

ប្រភព សប្បាយ