ក្រសួងការបរទេសចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅភ្នំពេញដែលបានបង្ហោះសារអត្ថាធិប្បាយតែមួយជ្រុងលើរឿងក្តីរបស់លោក កឹម សុខា

ភ្នំពេញ៖សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិទៅលើបទអត្ថាធិប្បាយតែមួយជ្រុងលើរឿងក្តីរបស់លោកកឹម សុខាដែលស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅភ្នំពេញបានបង្ហោះនៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ ។
Statement of the Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation on a partial comment concerning the legal case of Mr. Kem Sokha which had been posted by the U.S. Embassy in Phnom Penh on its official Facebook page on 15 February 2019.