អាហារ​មួយ​ចំនួន​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​មិន​មានកូន

សុខភាព៖
រឿង​ដែល​អ្នក​មិន​គួរ​ធ្វើ​ពេល​ចង់បាន​កូនតើ​មាន​អ្វី​ខ្លះទៅ ?
1.​អ្នក​មិន​ត្រូវ​បរិភោគ​ការ៉ុត​ច្រើន​នោះ​ទេព្រោះ​វា​មាន​សារធាតុ​ម្យ៉ាង​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​មិន​អាច​មានកូន​នៅ​ពេល​ដែល​រួម​ភេទ ។
2.​ការ​បរិភោគ​ខ្ទឹមស​ច្រើន​ក៏​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ពិបាក​បង្កើតកូន​ដែរ។ដូចនេះ​អ្នក​គួរតែ​ប្រយ័ត្ន​ឲ្យ​បាន​ខ្ពស់។
3.​ល្ហុង​ក៏​ជា​អាវុធ​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ដែល​ចង់បាន​កូនមិន​អាច​ទទួល​បាន​ដែរព្រោះ​វា​មាន​អង់ស៊ីម​ម្យ៉ាង​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​គ្មាន​ផ្ទៃពោះ ។
4.​អ្នក​មិន​ត្រូវ​ផឹក​កាហ្វេ​ទេបើ​អ្នក​ចង់​បង្កើតកូនព្រោះ​វា​នឹង​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​គ្មាន​កូន ។
5.​អ្នក​មិន​ត្រូវ​ផឹកស្រា​ច្រើន​ទេព្រោះ​វា​មិន​ត្រឹមតែ​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ពិបាក​មាន​ផ្ទៃពោះ​ទេតែបើ​ទោះជា​មាន​ក៏​ប៉ះពាល់​ដល់​សុខភាព​កូន​ដែរ​