មានស្រណោះទេ! មកមើលតួសម្តែងប្រុសរបស់ភាពយន្តហុងកុងកាលពី ២០ ឆ្នាំមុន ឥឡូវប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយ

ហុងកុង៖ ទីក្រុងហុងកុង ដែលជាដែនដីស្វ័យយ័តមួយរបស់ចិន ត្រូវបានប្រមូលផ្តុំ ដោយកំពូលតារាប្រុសល្បីៗ រួមគ្នាសម្តែងក្នុងភាពយន្តបាញ់បោះ ឬវាយតប់គ្នា បែបកំប្លុកកំប្លែង ល្បីល្បាញខ្លាំងនៅកំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៩០។

ក្រឡេកមើលពួកគាត់នៅពេលបច្ចុប្បន្នវិញ យើងសង្កេតឃើញថា មានវ័យកាន់តែចាស់ទៅៗហើយ មានអ្នកខ្លះនៅតែចាប់អាជីពសម្តែងនៅឡើយ រីឯអ្នកខ្លះទៀត ក្លាយជាផលិតករភាពយន្តផងដែរ។

ចង់ដឹងថាតារាប្រុសទាំងនោះ មានការប្រែប្រួលយ៉ាងណា សូមតាមដានទាំងអស់គ្នា! 

១០. តារាសម្តែងលោក Yeun Wah មានវ័យ ៦៧ ឆ្នាំ។

តារាសម្តែងលោក Yeun Wah

៩. តារាសម្តែងលោក Sammo Hung (ហៅអាម៉ាប់) មានវ័យ ៦៦ ឆ្នាំ។

តារាសម្តែងលោក Sammo Hung

៨. តារាសម្តែងលោក Richard Ng មានវ័យ ៧៨ ឆ្នាំ។

តារាសម្តែងលោក Richard Ng

៧. តារាសម្តែងលោក Ng Man Tat (ហៅពូតាត) មានវ័យ ៦៦ ឆ្នាំ។

តារាសម្តែងលោក Ng Man Tat

៦. តារាសម្តែងលោក Natalis Chan មានវ័យ ៦៦ ឆ្នាំ។

តារាសម្តែងលោក Natalis Chan

៥. តារាសម្តែងលោក Kenny Bee មានវ័យ ៦៤ ឆ្នាំ។

តារាសម្តែងលោក Kenny Bee

៤. តារាសម្តែងលោក Jacky Cheung មានវ័យ ៥៦ ឆ្នាំ។

តារាសម្តែងលោក Jacky Cheung

៣. តារាសម្តែងលោក Gabriel Wong (ហៅអណ្តើក) មានវ័យ ៥៣ ឆ្នាំ។

តារាសម្តែងលោក Gabriel Won

២. តារាសម្តែងលោក Eric Tsang មានវ័យ ៦៤ ឆ្នាំ។

តារាសម្តែងលោក Eric Tsang

១. តារាសម្តែងលោក Chow Yun Fat (ហៅអាចែ) មានវ័យ ៦២ ឆ្នាំ។