អតីតអភិបាលខេត្តតាកែវ លោក ឡាយ វណ្ណៈ ត្រូវបានបញ្ជូនមកតុលាការជាថ្មី

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៩នេះ តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានលើកយកសំណុំរឿងជនត្រូវចោទ ឡាយ វណ្ណៈ អតីតអភិបាលខេត្តតាកែវ និងគូកនជាប់ពាក់ព័ន្ធ មកបន្តធ្វើការជំនុំជម្រះ នៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ។

សំណុំរឿងជនត្រូវចោទ ឡាយ វណ្ណៈ និងគូកនជាប់ពាក់ព័ន្ធ មកបន្តជំនុំជម្រះ ដែលត្រូវលើកមកបន្តសួរដេញដោលនេះ នៅថ្ងៃទី២៦-២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ គឺពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងឃាតកម្មសម្លាប់ អ្នកនាង ចេវ វឌ្ឍនា នៅ​ចំណុច​ផ្ទះជួល ភូមិ​ផ្សារ​តា​កោ សង្កាត់រ​កា​ក្នុង ក្រុង​ដូន​កែវ ខេត្តតាកែវ កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៨។

មន្ត្រីតុលាការបានបញ្ជាក់ថា សំណុំរឿងជនត្រូវចោទ ឡាយ វណ្ណៈ និងគូកនជាប់ពាក់ព័ន្ធ មកបន្តជំនុំជម្រះ ដែលត្រូវលើកមកបន្តសួរដេញដោលនេះ នៅថ្ងៃទី២៦-២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ គឺពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងឃាតកម្មសម្លាប់ អ្នកនាង ចេវ វឌ្ឍនា នៅ​ចំណុច​ផ្ទះជួល ភូមិ​ផ្សារ​តា​កោ សង្កាត់រ​កា​ក្នុង ក្រុង​ដូន​កែវ ខេត្តតាកែវ កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៨៕