ទីបំផុត iPhone ឆ្នាំ ២០២០ របស់ Apple នឹងមានរ៉េមទំហំ ៦ ជីកាបៃ

iPhone របស់ Apple នៅឆ្នាំនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមាន RAM ទំហំ 6GB ប៉ុន្តែមិនមែន​គ្រប់ iPhoneទេ។ ម៉ូដែលពីរផ្សេងទៀតនឹងមាន RAM ត្រឹមតែ 4GB ប៉ុណ្ណោះ។

  • ទូរស័ព្ទ iPhone ទំហំ ៦,៧ អ៊ីញ៖ កាមេរ៉ាបីគ្រាប់ និង 3D sensing មានរ៉េមទំហំ ៦GB ឬ RAM
  • ទូរស័ព្ទ iPhone ទំហំ ៦,១ អ៊ីញ៖ កាមេរ៉ាបីគ្រាប់ និង 3D sensing មានរ៉េមទំហំ ៦ ជីកាបៃ
  • ទូរស័ព្ទ iPhone ទំហំ ៦,១ អ៊ីញ៖ កាមេរ៉ាភ្លោះមានរ៉េមទំហំ ៤ ជីកាបៃ
  • ទូរស័ព្ទ iPhone ទំហំ ៥,៤ អ៊ីញ៖ កាមេរ៉ាភ្លោះមានរ៉េមទំហំ ៤ ជីកាបៃ

ដោយ៖​ Vireak