ប៉ាតង់របស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi បង្ហាញពីកាមេរ៉ាផុស និងសេនស័ររហូតដល់ ៧ គ្រឿង

ប៉ាតង់នេះបង្ហាញពីការរចនាប្លែកៗចំនួនបី ដែលចាប់ផ្តើមពីកាមេរ៉ាភ្លោះពីរនៅផ្នែកខាងមុខនិងខាងក្រោយហើយsensor arrayចំនួនប្រាំនៅខាងក្រោយ។ តាមពិតប៉ាតង់មិនតែងតែបង្កើតវាដើម្បី​ផលិតនោះទេ ប៉ុន្តែវាពិតជាគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ដែលXiaomi អាចបង្កើត​គំរូឧបករណ៍ប្លែកៗបែននេះ​បាន។

ដោយ៖ Vireak