(វីដេអូ)៖ សំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោក កឹម សុខា ត្រូវតុលាការបន្តបើកសវនាការ លើ ជាលើកទី៣ នៅព្រឹកនេះ