(វីដេអូ)៖ មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តរតនគិរី បំភ្លឺករណីអ្នកជម្ងឺស្រ្តីម្នាក់ បញ្ជូនពីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកបរកែវ មកមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្ត ដែលបានដាក់រោគវិនិច្ឆ័សង្ស័យថា Covid-19