កុំ​អោយ​អផ្សុក! មកមើល​វីដេអូ​អួត​ពី​កាមេរ៉ា​របស់ Sony Xperia 1 ii

កាមេរ៉ា​គឺ​ជា​ចំណុចសំខាន់បំផុតនៃទូរស័ព្ទ Xperia 1 ii ដែល​គេ​សង្ឃឹថា​​នឹង​អាច​ស្រង់ត្រកូល​ Xperia​ អោយ​រួច​ពី​ទឹក​ឡើង​វិញ​បាន។ ក្រុមហ៊ុនសន្យាថាទូរស័ព្ទ Xperia 1 II នឹងអាចថតរូបភាព និងវីដេអូបានយ៉ាងល្អដោយសារការកែលម្អផ្នែករឹង និងកម្មវិធី​កាមេរ៉ា​ដ៏អស្ចារ្រ។

ដោយ៖ Vireak