រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញអនុក្រឹត្យ ស្ដីពី ការបង្កើតអង្គភាព សេនាតេជោ ចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋាននយោបាយ និងកិច្ចការបរទេស នៃក្រសួងការពារជាតិ

(ភ្នំពេញ)៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យ ស្ដីពី ការបង្កើតអង្គភាព សេនាតេជោ ចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋាននយោបាយ និងកិច្ចការបរទេស នៃក្រសួងការពារជាតិ។ នេះបើយោងតាមអនុក្រឹត្យ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន SKY RADIO KH ទទួលបាននាថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះ៕

ដោយ៖ Micheal