ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន កំពុងសហការជាមួយអង្គការ សប្បុរសធម៌ជប៉ុន ដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភ កម្មសិក្សាការី/ពលករ និងនិស្សិត

(ភ្នំពេញ)៖ នាថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះ ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន បានជម្រាបជូនដំណឹដល់សាធារណជនថា ស្ថានទូតកំពុងសហការជាមួយអង្គការ សប្បុរសធម៌ជប៉ុន ដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភ និងចូលរួមរំលែកការលំបាករបស់បងប្អូន កម្មសិក្សាការី/ពលករ និង និស្សិត ដែលមានការលំបាកត្រលប់ទៅកម្ពុជាវិញ ឬបាត់បង់ការងារ ឬបាត់បង់ចំណូលលើសពី៥០% ដោយសារជំងឺកូវីដ ១៩៕ ដោយ៖ Micheal

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖