សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៣៦ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

(ភ្នំពេញ)៖ នាល្ងាចថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងការបរទេ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៣៦ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ ដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះ៕ ដោយ៖ Micheal
សូមអានខ្លឹមសារលម្អិតដូចខាងក្រោម៖