តោះ​មក​ទស្សនា​វីដេអូ time-lapse 10ឆ្នាំដែល​បង្ហាញ​ពី​ចលនា​របស់​ព្រះ​អាទិត្យ​

អង្គការណាសាបានចេញផ្សាយវីដេអូ time-lapse កាលពីថ្ងៃពុធដែលបង្ហាញ​ពី​ចលនា​ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យក្នុង​រយៈពេល ១០ ឆ្នាំ។ ក្នុង​វីដេអូ​ខាង​លើ​នេះ រាល់មួយ​វិនាទីគឺ​តំណាង​អោយ​មួយ​ថ្ងៃ ហើយវាចំណាយពេលមួយម៉ោងដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីថ្ងៃទី ២ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១០ ដល់ថ្ងៃទី ១ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០។

សូម​អញ្ជើញ​ទស្សនា​វីដេអូខាងក្រោម៖

ដោយ៖ Vireak