ជីវិត និងសង្គមអភូតហេតុកើតឡើង ពេលរៀបចំគ្រងចីវរប្រគេនព្រះសពឡើងវិញរួចមក -ព្រះចៅអធិការវត្ត គណៈកម្មការ និង ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក អគ្គមេបញ្ជារងកងទ័ពថៃ

កម្សាន្ត៖ កាលពីពេលថ្មីៗនេះបើយោងតាមគណនីហ៊្វេកបុកដែលមានឈ្មោះថា Mong Sokha បានលើកឡើងថា៖« #អភូតហេតុកើតឡើង ពេលរៀបចំគ្រងចីវរប្រគេនព្រះសពឡើងវិញរួចមក -ព្រះចៅអធិការវត្ត គណៈកម្មការ និង ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក អគ្គមេបញ្ជារងកងទ័ពថៃ សម្រេច រៀបចំព្រះសពលោកឪសួងដាក់ក្នុងមញ្ជូសារួចបានយាង សម្តេចព្រះ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះបើយោងតាមគណនីហ៊្វេកបុកដែលមានឈ្មោះថា Mong Sokha បានលើកឡើងថា៖« #អភូតហេតុកើតឡើង ពេលរៀបចំគ្រងចីវរប្រគេនព្រះសពឡើងវិញរួចមក -ព្រះចៅអធិការវត្ត គណៈកម្មការ និង ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក អគ្គមេបញ្ជារងកងទ័ពថៃ សម្រេច រៀបចំព្រះសពលោកឪសួងដាក់ក្នុងមញ្ជូសារួចបានយាង សម្តេចព្រះ
អគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតី កិត្តិឧទ្ទេសបណ្ឌិត ទេព វង្ស ស ម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជ មកទតផ្ទាល់ តែ -លើកព្រះសពដាក់ក្នុងមញ្ជូសារួចហើយមិនអាចគ្របគម្របមញ្ជូសាដែលដាក់រាល់ថ្ងៃនោះដាក់មិនចូលទេ ព្រះចៅអធិការវត្ត គណៈកម្មការ និង ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក អគ្គមេបញ្ជារងកងទ័ពថៃ ទាល់តម្រិះមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណា កម្មវិធីម៉ោង ១ រសៀល ត្រូវពន្យារហូតដល់ម៉ោង២រសៀល -ខ្លាចខកកម្មវិធី ព្រះចៅអធិការវត្ត គណៈកម្មការ និង ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក អគ្គមេបញ្ជារងកងទ័ពថៃ សម្រេច យាង សម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតី កិត្តិឧទ្ទេសបណ្ឌិត ទេព វង្ស សម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជ យាង

កាលពីពេលថ្មីៗនេះបើយោងតាមគណនីហ៊្វេកបុកដែលមានឈ្មោះថា Mong Sokha បានលើកឡើងថា៖« #អភូតហេតុកើតឡើង ពេលរៀបចំគ្រងចីវរប្រគេនព្រះសពឡើងវិញរួចមក -ព្រះចៅអធិការវត្ត គណៈកម្មការ និង ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក អគ្គមេបញ្ជារងកងទ័ពថៃ សម្រេច រៀបចំព្រះសពលោកឪសួងដាក់ក្នុងមញ្ជូសារួចបានយាង សម្តេចព្រះ

អគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតី កិត្តិឧទ្ទេសបណ្ឌិត ទេព វង្ស ស ម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជ មកទតផ្ទាល់ តែ -លើកព្រះសពដាក់ក្នុងមញ្ជូសារួចហើយមិនអាចគ្របគម្របមញ្ជូសាដែលដាក់រាល់ថ្ងៃនោះដាក់មិនចូលទេ ព្រះចៅអធិការវត្ត គណៈកម្មការ និង ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក អគ្គមេបញ្ជារងកងទ័ពថៃ ទាល់តម្រិះមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណា កម្មវិធីម៉ោង ១ រសៀល ត្រូវ


ពន្យារហូតដល់ម៉ោង២រសៀល -ខ្លាចខកកម្មវិធី ព្រះចៅអធិការវត្ត គណៈកម្មការ និង ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក អគ្គមេបញ្ជារងកងទ័ពថៃ សម្រេច យាង សម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតី កិត្តិឧទ្ទេសបណ្ឌិត ទេព វង្ស សម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជ យាងមកទតហើយចាំយកព្រះសពដាក់ក្នុងមញ្ជូសាម្តងទៀត-ពេល សម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតី យាងមកដល់ សម្តេច ក៍លើកព្រះហស្ថ ដាក់លើព្រះកេស ព្រះសព ក្រោយមកលើកព្រះសពដាក់ក្នុងមញ្ជូសាម្តងទៀត គម្របដែលមិនអាចគ្របចូលនោះ បែរជាគ្របគម្របចូលវិញ ហើយសម្តេច ក៍យាងបទក្សិណ១ជុំ ក៍យ៉ាងទៅសាលាបុណ្យធំ ប្រារព្ធកម្មវិធីតែម្តង»៕
ចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖