ដើរលេងត្រូវស្គាល់ច្បាប់ខ្លះ!ប៉ូលីសអ៊ីតាលីពិន័យទេសចរអាឡឹម៉ង់៩៥០អឹរ៉ូ ព្រោះឆុងកាហ្វេផឹក តាមផ្លូវ!

(អន្តរជាតិ)៖ ប៉ូលីសទេសចរក្រុងវីនីស (តំបន់ទេសចរពេញដ៏និយមពិភពលោក)បាន ចាប់ផាកពិន័យទេសចរអាឡឹម៉ង់ចំនួនពីរនាក់នូវទឹកប្រាក់៩៥០អឹរ៉ូ ពីបទឆុង កាហ្វេផឹក នៅគល់ស្ពានមួយកន្លែងក្នុង ទីក្រុងនេះ។ ក្រោយពីផាកលុយរួច ទេសចរពីរនាក់ក៏ត្រូវបណ្តេញចេញពីទីក្រុងនោះផងដែរ ក្រោមច្បាប់ថ្មីរបស់ប្រទេសនេះដែលបានចេញកាលពីខែឧសភាកន្លងមកនេះ៕ ដោយ៖ណាវី