មូលហេតុដែលបង្ករអោយមានជំងឺមហារីកពោះវៀនធំ

សុខភាព៖ មហារីក​ពោះវៀនធំ ជា​ជំងឺ​កាច​សាហាវ​ដែល​អាច​កើត​មាន​ទាំង​លើ​បុរស និង​ស្រ្តី។ តើ​មាន​មូល​​ហេតុ​អីខ្លះ​ដែលនាំឲ្យ​កើត​ជំងឺ​មហារីក​ពោះវៀន​ធំ? យើង​ត្រូវ​ធ្វើ​ដូច​ម្តេច ដើម្បី​បង្ការ​ជំងឺ​មហារីក​?

ខាងក្រោមនេះជាមូលហេតុ ​ដែលនាំឲ្យកើតជំងឺ​មហារីក​ពោះវៀន​ធំ៖

១- រោគសញ្ញា​ជំងឺ​មហារីក​ពោះវៀន​ធំ ដែលបណ្ដាលមកពី បន្ទោរ​បង់​មិន​ទៀងទាត់, លាមក​មានឈាម។

២- មូលហេតុ​នាំ​ឲ្យ​កើត​ជំងឺ​មហារីក​ពោះវៀន​ធំ អាចមកពីតំណពូជ, ការ​ញ៉ាំ​សាច់​ក្រហម​ជា​ប្រចាំ,លើស​ទម្ងន់,មិន​ហាត់​ប្រាណ និង ជក់បារី ឬ​ផឹកស្រា។

វិធី​បង្ការ​ជំងឺ​មហារីក​ពោះវៀនធំ

​វិធី​បង្ការជំងឺ​មហារីក​ពោះវៀនធំ តាម​រយៈ​របប​អាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវ សកម្មភាព​ប្រចាំថ្ងៃ និង​ការ​សុង​ពោះវៀន​ធំ ទើប​ជា​មធ្យោបាយ​ដ៏​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​បង្ការ​ជំងឺ​នេះ៕ ដោយ៖ ភាព