តើគ្រោះថ្នាក់អ្វីខ្លះ ប្រសិនបើលោកអ្នករួមភេទក្នុងពេលមានរដូវ?

(សុខភាព)៖ បញ្ហាប្រឈមមានច្រើនណាស់ដែលអ្នកត្រូវដឹង។ ដំបូងបំផុតនោះ គឺគ្រោះថ្នាក់ដល់តម្រងនោម វាងាយ នឹងធ្វើឲ្យបុរសកើតមានជម្ងឺនេះងាយបំផុតដោយសារឆ្លងមរោគពីឈាមរដូវរបស់ស្ត្រី។

Image result for men and women on bed

ចំពោះស្រ្តីវិញ ក៏ងាយនឹងឆ្លងជម្ងឺបានដូចគ្នា ពិសេសឆ្លងតាមស្បូនតែម្តងក៏ជួនកាលវាពិបាកធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានផ្ទៃពោះទៀតផង ដូច្នេះអ្នកអាចប្រឈមទៅនឹងការអត់មានកូនក៏ថាបាន។

ប៉ុន្តែអ្នកក៏អាចមានកូនដោយមិនដឹងខ្លួននៅពេលដែលការមករដូវរបស់នារីមានរយៈពេលខ្លី៕

Related image