ក្នុង១អាទិត្យ តើលោកអ្នកគួររួមភេទប៉ុន្មានដង?

(សុខភាព)៖ ការរួមភេទ ទោះបីជាមួយភរិយាឬជាមួយគូសង្សារ តិចក្តីច្រើនក្តី គឺស្ថិតនៅលើវ័យនិងសុខភាពរបស់គូ ស្រករនិមួយៗតែប៉ុណ្ណោះ។

ប្រសិនបើអ្នកមានសុខភាពល្អ មានសេចក្ដីសុខពីការរួមភេទ អ្នកអាចរួមភេទជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏បាន ព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍សប្បាយ ដេកលក់ សុបិនល្អ មុខមាត់ ស្រស់ថ្លាសម្លឹងពិភពលោកឃើញក្នុងផ្លូវល្អ និងមានសម្ព័ន្ធភាពរវាងស្វាមី និងភរិយាមានសេចក្តីសុខ ព្រោះ ការអារម្មណ៍គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជីវិតគូស្រករនិងជាក្តីសុខរបស់សេចក្តីស្នេហា។

Image result for men and women on bed

ដូចនេះប្រសិនបើអ្នក និងភរិយាមានសេចក្តីសុខក្នុងការរួមភេទ គឺអាចដំណើរការទៅជាធម្មតា ហើយគូស្រករនីមួយៗមិនអាចកំណត់ចំនួនដងក្នុងការរួមរក្ស័បានទេ គឺអ្វីៗវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកទាំង២ តែប៉ុណ្ណោះ៕ ដោយ៖ សហការី

Related image