តើការួមភេទមានប្រយោជន៍ដូចម្តេចខ្លះ?

(សុខភាព)៖ ការរួមភេទអាចបន្ធូរការតានតឹង ធ្វើឲ្យរាងកាយបានធូរស្រាល គេងលក់ស្កប់ស្កល់ល្អ ជួយដាស់ប្រព័ន្ធប្រសាទ ធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយបំពេញការងារបានល្អនិងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ភ្លឺថ្លា។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកត្រូវតែពិចារណាក្នុងការជ្រើសរើសដៃគូលើគ្រែរបស់លោកអ្នកឲ្យបានគាប់ប្រសើរ ផងដែរ។

Related image

ហេតុអ្វី ?? ព្រោះថាក្នុងយុគ្គសមយ័នេះជម្ងឺអេដស៍កំពុងឡើងរាជសំបើមដៃណាស់ដែរ។ ប្រសិនបើអ្នក ថ្លោះធ្លោយឆ្លងជម្ងឺអេដស៍ពីដៃគូនៅពេលឡើងឋានសួគ៌ដ៏ខ្លី អ្នកនឹងត្រូវសុបិន្តឃើញថាននរកអស់មួយ ជីវិតមិនខានឡើយ៕ ដោយ៖ សហការី