វីដេអូ៖ នេះជា​មុខមាត់​ថ្មី​របស់​ ចាន់​ឡា​ ក្រោយពេលកែសម្ផស្សរួច ​

https://youtu.be/jVtQ_ESl2L0