ប្រញាប់ស៊ែរចែកគ្នាដឹងផង ពលរដ្ឋខេត្តរតនគិរី នាំគ្នាផ្អើលមើលកោះអណ្តែតនៅក្នុងបឹងកន្សែង

https://youtu.be/y-R_BnM6YRY