អស់​បារម្មណ៍រឿង​គ្មាន​សេវាទៀតហើយ Oppo ប្រើប្រាស់​អង់តែនជុំវិញទូរស័ព្ទ​ដើម្បីចាប់សេវាបាន​ខ្លាំង​ជាងមុន

យោង​តាម​ប្រព័ន្ទ​បណ្តាញ​សង្គម​ចិន Weibo​ របស់ក្រុមហ៊ុន Oppo Global បាន​បង្ហាញ​ថា Oppo Reno3 នឹងមាន​អត់តែនជុំ​វិញទូរស័ព្ទតែម្តង។ ការ​ប្រើ​ប្រាស់​អត់តែន​ជុំវិញ​ទូរស័ព្ទ​នេះ​វាជួយ​យើង​បាន​ច្រើន​នៅ​ពេល​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ដែល​ខ្សត់​សេវា។ ក្រៅពីអង់តែន​នេះ Oppo ក៏​បង្កើតនូវកម្មវិធីមួយ​ដែឡ​អាច​ផ្លាស់​ប្តូរពី 4G ទៅ 5G ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តអោយ​ស្របទៅតាម សេវា កម្លាំង​ថ្ម និងសីតុណ្ហភាព។

គួរបញ្ជាក់​ដែរ​ថា Oppo Reno 3 និង Reno3 Pro មាន​បំពាក់​ដោយប្រព័ន្ធ 5G ទាំង២ ដោយ​ដំណើរ​ការ​ដោយ MediaTek Dimensity 1000។

ប្រភព៖ GSMAreana

កែសម្រួល ដោយដោយ៖ Vireak